Vyhlášení Audimaforu 2021 a přihláška on-line

AUDIMAFOR 2021

Krajská postupová přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna a divadel poezie Wolkrův Prostějov

26. – 28. března 2021 v královéhradeckém Divadle Drak

  • první uzávěrka přihlášek: datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna 2021
  • závazné podání přihlášek: 1. 3. 2021

Datum první uzávěrky přihlášek: 31. 1. 2021 (vyjádření předběžného zájmu na účasti přehlídky) a závazné podání přihlášek: 21. května 2021.

Přihláška Audimafor 2021

Sledujete aktuální informace na našem Facebooku a webu nic vám neunikne.

PROPOZICE

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost, ale je určena především souborům z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jedna inscenace (nikoli soubor) se může o účast na celostátních přehlídkách ucházet pouze jednou.

Šrámkův Písek

je koncipován, jako celostátní přehlídka experimentujících souborů. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není určena dětským souborům do patnácti let!). Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí.

Mladá scéna Ústí nad Orlicí

je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod. Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční). Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí.

Wolkrův Prostějov

Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů. Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov.

on-line přihláška: Audimafor 2021 (klikni)

Kvůli epidemiologické situaci není nic jisté – případné změny propozic, termínů apod. najdete na internetových stránkách: www.impulshk.cz a www.vsvd.cz.

Audimafor

Kontakt: Centrum uměleckých aktivit Impuls, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové, www.impulshk.cz; Kateřina Fikejzová Prouzová, tel. +420 605 251 596, e-mail: divadlo@impulshk.cz, info@vsvd.cz