Seminář on-line: autorské právo prakticky

Autorské právo prakticky aneb Právní aspekty nezávislé tvůrčí činnosti

  • seminář on-line nejen pro divadelníky
  • 23. a 24. listopadu 2020 vždy od 17:00 hodin

Centrum podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové pořádá živý přenos semináře Václava Hodonického o autorském právu jako on-line stream. Pro přihlášené zájemce bude přístupný zdarma na kanále Youtube. Účastníci budou moci předem i v průběhu vysílání posílat lektorovi konkrétní praktické dotazy.

Odkaz: Zde vyplňte přihlášku na seminář

Seminář je určen pro všechny nezávislé, amatérské tvůrce (režiséry, literáty, výtvarníky, fotografy, …), interprety (herce, muzikanty) a produkční, kteří realizují kulturní akce a představení pro veřejnost.

23. listopadu 2020

17:00 – cca 17:30

1.blok: Základní poznatky o právu

15 min. přestávka

cca 17:45 – cca 18:15

2.blok: Právo duševního vlastnictví

24. listopadu 2020

17:00 – cca 17:30

3.blok: Autorské právo a práva související

15 min. přestávka

4.blok: Kolektivní správa

15 min. přestávka

cca 18:30 – cca 19:00

5.blok: Licenční smlouvy

Průzkum Centra podpory uměleckých aktivit:

„Vzhledem k tomu, že vládní opatření patrně potrvají až do konce roku, chceme vás podpořit alespoň vzdáleně, distančně čili on-line. Máte-li nějaké vzdělávací téma/oblast/předmět, které lze dělat online formou a které by vás divadelníky zajímalo a uvítali byste ho."

Kontakt:

Jaroslav Souček

umělecké vzdělávání

mobil: +420 603 800 249

e-mail: vzdelavani@impulshk.cz

Autorské právo: raději legálně než ilegálně!