Zaostřeno na divadelní vzdělávání 2020/2021

CO SE CHYSTÁ NA SEZONU PODZIM/ZIMA 2020

Pozor změna!!! Vzhledem k situaci, která panuje ohledně COVID-19 v naší republice, musíme přikročit k tomu, že přesouváme začátek konzervatoře (herecké i režijní), tj. listopadové termíny, na začátek příštího roku.

Vážení amatérští divadelníci, přátelé amatérského divadla, milí divadelní nadšenci.

S rekapitulací a zhodnocením právě proběhlé divadelně – vzdělávací sezóny by ruku v ruce měla jít i anonce a upoutávka na sezónu nadcházející, jakési probuzení vaší ctěné zvědavosti a apetýtu. Tož tedy tak činím.

S největší pravděpodobností už v září proběhne seminář Divadelní svícení a jevištní technika, určený především pro osvětlovače. Bude se konat v prostorách divadla v České Třebové pod vedením Leoše Marka. Zaměří se na trochu té teorie viz fyzikální vlastnosti světla, prostor kukátkového divadla, elektrické zdroje světla, světelné příslušenství (svítidla), řízení světel, pozice svítidel a filtry, ale především pak praxí na jevišti: představení světelných zdrojů pro divadelní produkci, ukázkou řídících prvků pro světelné zdroje, předvedení možných pozic světelných zdrojů, tvarováním projekce zdroje, světelnou difuzí, filtrováním, programováním scén. Účastníci společně vytvoří individuální světelný návrh pro dvě scény a jeho praktickou realizaci na jevišti a odbavení v režii.

První říjnový víkend se bude konat závěrečný blok nazvaný Režie a inscenace vzdělávacího cyklu Základy činoherní režie vedené lektorem Alešem Bergmanem. Jeho obsahem budou témata: fáze zkoušení inscenace, projekt a skutečné jevištní dění, vedení dramatického napětí, atmosféra, temporytmus, svícení jako vypravěč. Frekventanti budou konkrétně pracovat na Čechovově Platonovi.

Na podzim až na zimu chystáme další semináře Hlasové techniky a jevištní řeči pod vedením Evy Spoustové Málkové a to jak nadstavbové semináře pro pokročilé, tj. pro ty, kteří již Eviny semináře absolvovali, tak i pro úplné začátečníky.

Kromě toho zorganizujeme také semináře zaměřené na Autorské právo, právo duševního vlastnictví a smluvní problematiku (obecně o smlouvách, smluvní typy, praktická příprava smluv) a specifika kulturního provozu. Povede je Václav Hodonický, právník pracující pro se Intergram a zároveň produkční. Dále plánujeme semináře či dílny zaměřené na Dramaturgii a autorskou tvorbu, zde jsme navázali zajímavou spolupráci se spisovatelem Emilem Haklem. Rozhodně také budeme organizovat další seminář zaměřený na Základy herectví s Lukášem Riegerem.

HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ: obor činoherní herectví

obor: Činoherní herectví
vedoucí lektor: Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Anotace:
Systematické vzdělávání amatérských divadelníků v podobě dlouhodobého vzdělávacího cyklu, inspirované „lidovou konzervatoří“ z osmdesátých let minulého století. Dvousemestrální výuka rozložená do dvou let, probíhá formou víkendových seminářů přibližně 1x za 2 měsíce.
Pod odborným vedením profesionálních lektorů, zkušených pedagogů z JAMU a DAMU, je teoretická i praktická výuka zaměřená na zvládnutí základů činoherní režie (viz obor Činoherní režie) a herectví (viz obor Činoherní herectví):

obor: Činoherní herectví
Jevištní existence: jevištní pozornost – představivost zaměřená na rozvíjení daných okolností – hledání důvodů k jednání – uvěření nečekané reakci
Dramatický konflikt: dramatický konflikt – zesilování motivací – „já v daných okolnostech“ – improvizované párové etudy
Vnější charakterizace: stylizované divadel. žánry – nadsázka ve vnější charakterizaci postav – napodobování – přetělesnění
Rytmická struktura: střídání různých rytmů – horizontální kompozice (v rámci času divadelního vyprávění) – kompozice vertikální (v různorodém vrstvení postavy)

HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ: Obor činoherní režie

obor: Činoherní režie
– vedoucí lektor: Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.

Anotace:
Systematické vzdělávání amatérských divadelníků v podobě dlouhodobého vzdělávacího cyklu, inspirované „lidovou konzervatoří“ z osmdesátých let minulého století. Dvousemestrální výuka rozložená do dvou let, probíhá formou víkendových seminářů přibližně 1 x za 2 měsíce.
Pod odborným vedením profesionálních lektorů, zkušených pedagogů z JAMU a DAMU, je teoretická i praktická výuka zaměřená na zvládnutí základů činoherní režie (viz obor Činoherní režie) a herectví (viz obor Činoherní herectví):
obor Činoherní režie
Režie a dramaturgie: co je režie – režijní vidění – styly režijní práce – výběr látky k režijnímu tvarování – analýza látky
– členění, obsah, téma a forma režijních částí – žánr – dramaturgicko-režijní koncepce
Režie a scénografie: scénografie jako prostorově akční předpoklad realizace dramaturgicko-režiní koncepce -aranžmá a mizanscéna -umění mizanscény -scénická hudba – prostor inscenace
Režie a herec: vztah režiséra a herce – herec a postava – herec a situace dramatické hry – metody režijního vedení herecké tvorby – metody herecké tvorby
Režie a inscenace: fáze zkoušení inscenace – projekt a skutečné jevištní dění – vedení dramatického napětí – atmosféra
– temporytmus – svícení jako vypravěč

Klikni zde:

Přihláška na konzervatoř

Každý obor se skládá z pěti samostatných bloků – víkendových seminářů, po kterých dojde ke sloučení posluchačů z obou oborů. Následují už společně koncipované semináře: první bude rozborový seminář na krajské přehlídce v Červeném Kostelci a další tři praktické semináře, které budou zaměřeny na přípravu a realizaci společných projektů – zinscenování vybraných scén z určených divadelních her – jednotlivými týmy, vytvořenými z posluchačů obou oborů. Konzervatoř je postavena na aktivním zapojení posluchačů, kteří během studia připraví společné projekty. Závěrečná realizace těchto projektů bude podmínkou dokončení studia a jeho úspěšného absolvování.

Vedoucí lektoři:
Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, kde vyučuje předmět Režie, dříve režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Vedoucí ateliéru činoherního herectví JAMU Brno. Mezi jeho nejvýznamnější divadelní zkušenosti patří stáž na tradiční ruské herecké škole – Institutu Borise Ščukina v Moskvě. Pohostinsky účinkoval v různých brněnských divadlech, od roku 2006 je hercem nezávislého divadla BURANTEATR.

Vedoucí lektoři budou doplněni odbornými lektory z oborů scénografie, hudby, jevištní řeči a pohybové průpravy.

Termíny:
LISTOPAD 2020 – KVĚTEN 2022
výuka probíhá 1 x za 2 měsíce (mimo prosinec a letní prázdniny)
1.SEMESTR: listopad 2020 – květen 2021
2.SEMESTR: listopad 2021 – květen 2022

9 víkendových setkání:
-5 odborných seminářů
-1 rozborový seminář na Krajské divadelní přehlídce v Červeném Kostelci
-3 praktické tvůrčí dílny

Začínáme: 7.-8. listopadu 2020

Max. počet účastníků: 12
V případě zvýšeného zájmu, převyšujícího kapacitu seminářů, bude vyhlášeno přijímací řízení formou přijímacích pohovorů.

Místo konání: Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové
Předpokládaná cena: 10 000 Kč (za celé studium)

Autor: Jaroslav Souček, koordinátor uměleckého vzdělávání, vzdelavani@impulshk.cz, tel. 603 800 249

Divadelní vzdělávání