Výsledky přehlídky Turnovský drahokam 2021

XXXI. TURNOVSKÝ DRAHOKAM

Regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj.

Pořádá: Loutkářský soubor Na Židli Turnov za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a Města Turnov.

Městské divadlo Turnov 5.června 2021

V programu vystoupilo 8 souborů s 8 inscenacemi z Libereckého, Královéhradeckého kraje

a z Prahy. Představení byla hrána různými typy loutek. Z důvodu přetrvávající nákazy koronavirem a na základě rozhodnutí o přijetí opatření Vlády České republiky byl termín přehlídky posunutý a přehlídka byla opět pouze jednodenní. V době konání přehlídky se situace zlepšila a došlo k rozvolňování. Přesto jsme se jako pořadatelé rozhodli uskutečnit přehlídku s vyloučením veřejnosti, pouze pro účinkující, pozvané soubory a pro porotu. Došlo k dodržení postupového systému přehlídek na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. Přehlídky se účastnilo osm souborů ( viz nouzový program níže). Počty přítomných v divadle v danou chvíli nepřesáhly 50% kapacity sálu. Účastníci i hosté předložili platné potvrzení o bezinfekčnosti a podepsali pro potřeby pořadatele čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pořadatelsky přehlídku zajišťovalo bezplatně 8 členů našeho souboru.

Představení hodnotila odborná porota ve složení :

  • Mirka Vydrová, loutkoherečka souboru Bořivoj Praha
  • Hana Dotřelová, divadlo Říše loutek Praha
  • Michal Drtina, pracovník Nipos - Artama Praha

Odborná porota doporučila programové radě do užšího výběru na národní přehlídku Loutkářská Chrudim inscenaci:

Kramářská píseň: O STARÝCH DÍVKÁCH souboru Vozichet Jablonec nad Nisou

Dále odborná porota udělila šest ocenění souborům a jednotlivcům:

  • Souboru Vozichet, Jablonec n.N. za loutkoherectví a autorství v inscenaci O starých dívkách
  • Souboru Šíro, Lázně Bělohrad za radost ze hry v inscenaci Divokraj
  • Souboru Maminy, Jaroměř za čistotu provedení scény v inscenaci Aňuška a Marfuška
  • Soubory BTV a Pod Kloboukem, ZUŠ Chlumec n.C. za vytvoření inscenací v době on-line výuky
  • Anežce Šubrtové, ze souboru Broulananšu Praha za loutkoherecký výkon v inscenaci O palačince
  • Jiří mu Polehňovi, lidovému loutkáři Hradec Králové za refrénování a parafrázování klasických pohádek

Putovní cena dětského diváka Turnovský drahokam a cena dětské soutěže “O pilného diváka“ Z výše uvedených důvodů nebyly uděleny.

Přístup ke konání přehlídky byl kladně hodnocen místostarostkou města Turnova Janou Svobodovou, členy odborné poroty i hrajícími a pozvanými soubory.

PROGRAM

9,00 ZAHÁJENÍ

ČMELÁK BRUNDIBÁR pátrá, radí,informuje

aneb co se děje na louce od 5 let 50 min.

Darina Martinovská HAD Hodkovice n.M.

10,30 Kramářská píseň: O STARÝCH DÍVKÁCH od 9 let 10 min. ? / soubor Vozichet Jablonec n.N.

11,00 DIVOKRAJ od 3 let 25 min.

Martina Bobková / soubor Šíro Lázně Bělohrad

12,45 AŇUŠA A MARFUŠKA od 3 let 30 min.

dle ruských pohádek Jana Dvořáčková Maminy Jaroměř

13,30 KABARET POD KLOBOUKEM od 5 let 20 min.

Romana Hlubučková a soubor Pod kloboukem ZUŠ Chlumec n.C.

14,15 MOTÝLEK, ADRENALIN, JABLKO A... od 4 let 15 min.

soubor BTV BTV ZUŠ Chlumec n.C.

15,00 O PALAČINCE od 4 let 20 min. dle pohádky O Koblížkovi Anežka Šubrtová BROULANANŠU Praha.

15,45 KLUCI Z POHÁDEK od 3 let 40 min.

dle známých pohádek Jiří Polehňa lid.loutkář Jiří Polehňa H.Králové

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

Vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty.

Kontakt: Petr Záruba, sídliště Jana Patočky 1670, 511 01 TURNOV, e-mail: divadlo.nazidli@seznam.cz, tel. 732 617 134