Náchodská divadelní scéna finišuje před premiérou

Náchodská divadelní scéna v letošním roce realizovala tři divadelní inscenace. Dvě z nich již svou premiéru měly, třetí je před dokončením. První, komedie autorů Teda Willise a Richarda Gordona Doktor v domě, která pojednává o starostech a strastech studentů medicíny, se odehrála v pátek 14. června v Městském divadle Dr Josefa Čížka v Náchodě. Další premiéra, vystoupení s pásmem K. J. Erbena Kytice v podání dramatického spolku mládeže, patřícího pod NDS, se též odehrála v náchodském městském divadle (29. května) a třetí, komedie Jířího Hubače Generálka jeho veličenstva, která popisuje pobyt císaře Napoleona v zajetí na ostrově Svatá Helena, bude mít svou premiéru 30. října. Odehráním třetí premiéry se letošní rok staně nejúspěšnějším v historii NDS, tři premiéry v jednom roce se ještě odehrát nepodařilo.

NDS se v letošním roce také zúčastnila několika přehlídek. Tradične divadelní přehlídky v Červeném Kostelci s komedií Bouřka na obzoru a poprvé jsme byli na přehlídce Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě, a to s pohádkou Elixír a Halíbela. A také na přehlídku Jičín město pohádek zavítali naši nejmladší členové s pásmem Kytice.

NDS se také podílí již několik let na přípravě největší kulturní akce města Náchoda, Kuronských slavností, konajících se každorožně na Náchodském zámku. Tradičně připravuje scénku příjezdu vévody Kuronského, bývalého majitele náchodského panství s družinou na náchodský zámek a jeho uvítání hostů z české republiky a ze zahraničí. Letos se akce konala 7. září.

Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům i přátelům NDS, kteří se podíleli na tvorbě těchto představení a obětovali spoustu svého drahoceného času a energie při mnohatýdenních přípravách. Také bych chtěl poděkovat městu Náchod za finanční podporu našemu spolku, bez níž bychom jen těžko tvořili. A také a.s. Beránek Náchod, která nám poskytuje v městském divadle zázemí pro veškerou realizaci naší tvorby.

Autor: Petr Dudáček, principál Náchodské divadelní scény