Valná hromada VSVD přinesla změny. Máme nové logo

Předání Zlatého odznaku J. K. Tyla Nadě Gregarové, odhlasování nového loga VSVD, zvýšení členských příspěvků, příprava oslav 30ti let od založení našeho sdružení. Nejen o tom byla valná hromada Volného sdružení východočeských divadelníků, která se konala 15. února 2020 v pardubickém Divadle Exil.

Setkání divadelníků ze čtyř krajů začalo tradičně. Předseda Josef Jan Kopecký přednesl svou výroční zprávu. Revizní komise seznámila členy s výsledky hospodaření v roce 2019. Jednatelka Kateřina Fikejzová Prouzová představili plán činnosti VSVD na rok 2020.

Valná hromada schválila návrh na udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla na rok 2020 pro Lídu Šmídovou z Náchoda, Jarmila Feltla z Poličky, Janu Dvořáčkovou z Jaroměře a Jiřího Pošepného z Libošovic.

Dále byla udělena dvě čestná členství ve VSVD pro Alexandra Gregara a Karla Šefrnu.

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D. se stal čestným členem za dlouhodobou obětavou spolupráci s východočeskými divadelníky, jejich stmelování a zastupování, založení VSVD, organizování přehlídek včetně OAP a dalších festivalů, za zásluhy o divadelní vzdělávání včetně vlastní publikační činnosti a inspirující divadelní rozhled. Jakož i za lásku k divadlu a k lidem, kteří ho dělají.

MUDr. Karel Šefrna získal čestné členství za celoživotní lásku k divadlu, které dělal vždy s pokorou, za rozvoj poetického divadla ve východních Čechách, nezištnou pomoc a neodmítnutí rady, kdykoli o ně kdokoli požádal, výtvarnou i muzikantskou práci, jakož i za vlastní slovesnou tvorbu.

Dlouho diskutovaným bodem bylo nové logo Volného sdružení východočeských divadelníků. Návrhů se za poslední dva roky sešlo několik. Vzhledem k tomu, že výsostný grafik Divadelní hromady Mario Alfieri odešel od důchodu, bylo potřeba najít novou grafickou tvář rychle. Nejvíc hlasů nakonec získal návrh českotřebovského grafika Michala Horáka, se kterým vás brzy podrobně seznámíme.

Valná hromada stanovila termín dalšího slavnostní Cenění na sobotu 7. listopadu 2021. Ideální místo k setkání hledáme.

Dále byly zvýšeny členské poplatky. Soubory od letoška zaplatí 1000,- Kč, jednotlivci pak 350,- Kč. Studenti a senioři mají slevu 150,- Kč.

Jaroslav Souček představil koncepci vzdělávacích kurzů Impulsu – centra podpory uměleckých aktivit na rok 2020. Členové VSVD mají nadále vzdělávání zdarma.

Příjemným momentem valné hromady bylo předání Zlatého odznaku J. K. Tyla Nadě Gregarové. Setkání divadelníků zakončilo divadelní představení Kdyby se ztratili… královéhradeckého souboru Mízou do dřeva.

Autor: Kateřina Fikejzová Prouzová