Chystáte se na Audimafor? Přihláška je otevřená do konce ledna

V březnu připravujeme v královéhradeckém Divadle Drak společně s Centrem uměleckých aktivit hned tři přehlídky v jednom. Můžete přihlásit své inscenace, které mají experimentující charakter, nebo jsou studentské či zaměřené na divadlo poezie. Hrát se bude na hlavní scéně, v Labyrintu nebo i venku.

přihláška Audimafor 2022

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.

Vymezení přehlídky Audimafor

  • Postupové kolo na Šrámkův písek: celostátní přehlídka experimentujícího divadla je koncipována jako celostátní přehlídka divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech.
  • Postupové kolo na Wolkrův Prostějov: celostátní přehlídka divadla poezie je koncipována jako nejinspirativnějších vystoupení recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků.
  • Postupové kolo na Mladou scénu: celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

11.– 13. 3. 2022 AUDIMAFOR
postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna a divadel poezie Wolkrův Prostějov
Místo konání: Divadlo Drak, Hradec Králové

uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2022

přihláška Audimafor 2022

Kontakt: Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové, www.impulshk.cz; Kateřina Fikejzová Prouzová, tel. +420 605 251 596, e-mail: divadlo@impulshk.cz