Vyhlášení přehlídky v Červeném Kostelci 2020

ČERVENÝ KOSTELEC 2020

20. – 23. února 2020

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Datum uzávěrky přihlášek: 30. října 2019

Ukončení výběru inscenací: 31. ledna 2020

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.

Přehlídka zahrnuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

a) soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, a soubory, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;

b) soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;

c) soubory hudebního divadla.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je programově postupovou pro Divadelní Piknik Volyně. POZOR!!!- z jednání programové rady bude vyloučena inscenace, která se v roce 2019 zúčastní dvou a více krajských přehlídek s postupem na jakoukoli celostátní přehlídku. Pokud se soubor v předchozím roce účastnil např. krajské postupové přehlídky na Šrámkův Písek, může se účastnit jedné krajské přehlídky s postupem na DPV.

Odborná porota krajské soutěže má právo nominace a doporučení neomezeného počtu inscenací s uvedením pořadí pro program celostátní přehlídky.

Postupové krajské přehlídky činoherního a hudebního divadla vrcholí celostátní přehlídkou amatérského činoherního a hudebního divadla, kteráje koncipována jako soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

Odborná porota krajské soutěže má rovněž právo doporučení inscenací s uvedením pořadí pro program celostátní přehlídky inscenací her pro děti a mládež Popelka Rakovník.

Odborná porotamá možnost udělit další kolektivní i individuální ocenění.

Aktuální přihlášky si vyžádejte na: divadlo@impulshk.cz