Výsledky Audimaforu. Experiment, poezie, studenti

Postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna, divadel poezie Wolkrův Prostějov.

22. – 24. března 2019, Divadlo Drak Hradec Králové

Impuls Hradec Králové a Volné sdružení východočeských divadelníků a Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Divadlem Drak, za finančního přispění Královéhradeckého kraje a ministerstva kultury ČR

Lektorský sbor:

  • Vladimír Hulec (předseda poroty)
  • Jiřina Vacková
  • David Slížek
  • Adam Krátký

Lektorský sbor doporučuje k postupu na přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek:

Teď, nádech a leť, Pardubice, David Zelinka: A lidé žijí. Abdul

DREJG, Náchod, Jiří Kolář a soubor: Návody k upotřebení


Lektorský sbor doporučuje zařadit do inspirativního programu přehlídky Šrámkův Písek:

Dramatické sdružení Jindřich, Jánské Lázně, Jan Werich: Káťa a králík


Lektorský sbor doporučuje k postupu na přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna:

Děvčátko a slečny, Jaroměř, Děvčátko a slečny: Modrovous

Desgirafes, Jaroměř: Na zdraví!


Lektorský sbor doporučuje k postupu na přehlídku divadel poezie Wolkrův Prostějov:

DREJG, Náchod, Jiří Kolář a soubor: Návody k upotřebení

Lektorský sbor udělil ceny:

souboru Teď, nádech a leť, Pardubice za inscenaci A lidí žijí. Abdul

Davidu Zelenkovi za dlouhodobé sledování neuralgických míst současného světa

Dramatickému sdružení Jindřich, Jánské Lázně za nadhled a humor v inscenaci Káťa a králík

Milanu Pergerovi za divadlo, které má smysl

Lektorský sbor udělil čestná uznání:

Štěpánu Macurovi za dramaturgický přístup a pedagogické vedení při inscenaci Návody k upotřebení

souboru Děvčátko a slečny, Jaroměř za scénografické a prostorové řešení inscenace Modrovous

souboru DREJG/FEJG, Náchod za odvahu k autentické výpovědi inscenace Být, či nebýt...hele Nech to bejt!

souboru Desgirafes, Jaroměř za energické herectví v inscenaci Na zdraví!

Lektorský sbor mimo přehlídku Audimafor doporučuje zařazení inscenace Černý kocour souboru Dámy v černém, ZŠ Bezručova, Hradec Králové do krajské postupové přehlídky Dětská scéna v Hradci Králové.