Křížem krážem vzdělávání pro amatérské divadelníky

VZDĚLÁVÁNÍ V CENTRU – ANEB V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ

Volné sdružení východočeských divadelníků má z Centrem uměleckých aktivit velmi úzkou spolupráci. Proto nabízíme našim členům mnohé semináře zdarma a někde podpoříme amatérské divadelní vzdělávání finanční spoluúčastí. Toho mnozí využili a vrhli se do hlubšího studia s pedagogy JAMU doc. Lukášem Riegrem a doc. Alešem Bergmanem. Hradecká divadelní konzervatoř je dvouletá. Zatím běží v oborech činoherní herectví a režie. Další přihlášky se budou otevírat na podzim roku 2022.

JAK POSTAVIT, NASVÍTIT A OZVUČIT VENKOVNÍ PÓDIUM PRO KULTURNÍ AKCI

Centrum uměleckých aktivit ale připravuje i další divadelní vzdělávání. Co se v nejbližší době chystá? Druhý únorový víkend 12.-13. 2. 2022 bude patřit praktickému workshopu JAK POSTAVIT, NASVÍTIT A OZVUČIT VENKOVNÍ PÓDIUM PRO KULTURNÍ AKCI. Bude se konat v Hradci Králové a jedná se o workshop základních technických dovedností pro řešení live akcí, koncertů, sousedských slavností, tj. na jednorázově stavěných pódiích. Lektoři vás provedou nejenom teoretickou částí workshopu, ale především jeho praktickou složkou, a to v oblastech zvuku, světla, videa a také stavby (podium, elevace, konstrukce). Na konci workshopu by měl každý uchazeč umět postavit, nazvučit a světelně „rozehrát“ jednoduchou hudební akci či divadelní představení.

Do řad lektorského týmu se nám podařilo opět získat velké jméno – Jana Dubna, který byl zvukařem hudebních kapel Marsyas, C. K. Vokal, Vítkovo kvarteto, Nerez, The Tap Tap, Kašpárek v rohlíku, Vltava, Krucipüsk, Pražský výběr II, Priessnitz, Tata Bojs a mnohých dalších. Měl na starosti i ozvučení velkých tour zahraničních interpretů jako Jethro Tull, John Mayall, Natalia Oreiro, Carl Cox, Vanessa Mae, Slayer a tanečních festivalů (Open Air Field, Svojšice atd.). V České republice byl prvním, kdo začal pro svou práci používat digitální zvukové pulty. Jeho firma Duben Sound Company zastřešovala celková technická řešení předních hudebních festivalů Trutnov, Rock for People nebo Colours of Ostrava. Jak patrno z výše uvedeného, bude to stát určitě za to, tak neváhejte se přihlásit!

Přihlášky zde: JAK POSTAVIT, NASVÍTIT A OZVUČIT VENKOVNÍ PÓDIUM PRO KULTURNÍ AKCI

SCÉNICKÉ ČTENÍ

A na 12. února CUA chystá praktický seminář SCÉNICKÉ ČTENÍ s lektorkou Emou Zámečníkovou. Přihláška zde: https://www.cuahk.cz/akce/dilna-o-prednesu/

HLASOVÁ TECHNIKA A JEVIŠTNÍ ŘEČ

Na víkend 5.-6. 3. 2022 je naplánován seminář HLASOVÁ TECHNIKA A JEVIŠTNÍ ŘEČ s lektorkou Evou Spoustovou Málkovou, která je jednou z našich nejrespektovanějších hlasových pedagožek. Seminář se bude zabývat, jak vidno z názvu, právě hlasem a prací s ním. Bude o tom, jak mluvit, aby nám bylo rozumět. O tom, že příjemný zvučný nosný hlas vzniká díky optimálnímu zapojení těla, že držení těla ovlivňuje dech. Účastníci se ponoří do souvislostí mezi tělem, dechem, hlasem, artikulací, budou se věnovat výslovnosti českých hlásek, českému přízvuku, práci s různorodým textem atd. Podle mě je právě jevištní řeč velkým tématem, kterému je třeba se intenzivně věnovat.

Škola základů činoherní režie (2022-20224)

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie (2022–2024). Odpovídá tak na potřebu amatérských divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech.

Škola, jak je patrné z následujícího popisu a vyučovaných oborů, není určena jenom režisérům, ale i ostatním zájemcům o vzdělávání na poli činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Odbornými garanty jsou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž budou podle potřeby asistovat absolventi minulých úspěšných dvou běhů tzv. „školičky“. Tajemnicí školičky je Magda Mikešová.

Nový běh školičky bude realizován od září 2022 do června 2024, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Hlásit se můžete už teď.

Více podrobností najdete zde: REŽIJNÍ ŠKOLIČKA