Adam Pávek: začal s recitací, teď se zaprodal divadlu

Dlouholetý člen DS Hýbl Česká Třebová a nyní i člen jeho výboru. Teď je před Adamem Pávkem jeho první režie. Aby ji zvládl, začal studovat v Centru uměleckých aktivit Hradeckou divadelní konzervatoř, obor činoherní režie, pod vedením pedagoga JAMU Aleše Bergmana.

záznam streamu: ZDE

Adam Pávek začal s divadlem už od malička. Vyprávěl a hrál své rodině a kamarádkům. Divadlo mu bylo stále přítomno. Jeho aktivním začátkem před diváky byl ale umělecký přednes-recitace. Adam Pávek se pravidelně účastnil přehlídek Dětská scéna. „Zjistil jsem, že recitace je pro mě moc zajímavá a baví mě to,“ vzpomíná Adam Pávek, který dál mluví o tom, že recitace mu svým způsobem přišla statická. Když viděl divadlo, toužil to také zažívat a prožívat na jevišti.

Recitace jako start do umění

Adam Pávek byl v systému recitačních přehlídek i několikrát na celostátním kole. Zpětně popisuje, že práce s textem a recitace mu dala vhled do umění obecně: „Recitace mi dala možnost číst texty úplně jinak. Bavilo mě, hledat v textech.“ Když šlo o možnost vystoupit s recitací, Adam Pávek neváhal, protože ho to táhlo. Asi jako každý recitátor přitom zažíval chvíle nervozity a překonání se. Na krajských kolech už byli jiní porotci než paní učitelky ve škole. Byly to náročnější, jak říká Adam Pávek, ale o to cennější zkušenosti. A to jsou právě ty důležité základy, díky kterým získal Adam lásku k umění, k divadlu.

První text, který Adam Pávek recitoval, byl Maxipes Fík. Jak se recitátor vyvíjel, tak i texty nabývaly na složitosti a hloubce. „Zanechalo to ve mně takový zdravý pocit, že můžu do textu vložit kus sebe. Šel bych do toho i dnes a volil bych klidně i vážnější text. I když rád jsem diváky vždycky bavil,“ říká Adam Pávek, který je ze své divadelní kariéry znám především jako herec veselohry.

Adam Pávek, jako zkušený recitátor, má také pravidelné nabídky do porot recitačních přehlídek na základních školách, což ho velice těší a baví. Největší kouzlo u dětských recitátorů vidí v jejich spontánnosti. Tu časem bohužel všichni postrádáme. „I když dítě ví, o čem přednáší, text není uchopen z racionálního hlediska. Přesto dítě do přednesu může vložit něco svého,“ říká Adam Pávek. Úspěch však závisí na osobnosti dětského recitátora, ale i na osobnosti učitele, který recitátora připravuje. V této souvislosti Adam Pávek nemohl nevzpomenout na osobnost českého přednesu, Emu Zámečníkovou. S tou se setkal na řadě přehlídek, a jejích rozborů i vždy vážil a těšil se na ně.

Adam Pávek zaprodaný divadlu

„Já jsem se zaprodal divadlu, takže nevím, jestli je kapacita časová i mentální na to, abych dnes ještě recitoval,“ odpovídá Adam Pávek Josefu Janu Kopeckému, který se ptal, jestli se nechce věnovat recitaci i aktuálně. Recitace má k divadlu blízko, ale s divadlem jako takovým začínal Adam Pávek v dramatickém kroužku při základní škole. „Tam jsem se mohl vybouřit, rozehrávali jsme situace,“ popisuje Adam zásadní rozdíl oproti recitaci.

Na gymnáziu se Adam Pávek dostal k souboru Hýbl, kde získal svou první malou roli v inscenaci Podskalák. Iniciačním zážitkem pro něj ale byl divácký moment, kdy viděl představení inscenace Věno slečny Laury v režii Jiřího Jireše. „Mě to divadlo svým způsobem nějak začalo uchvacovat. Už jsem se trochu se souborem znal. Pomáhal jsem několikrát s kulisami, a nahlédnul jsem do toho, jak dobře propracovaný ekosystém to divadlo je. Chtěl jsem být součástí,“ popisuje mile Adam Pávek.

Chci, aby ten soubor pokračoval

Divadelní soubor Hýbl Čeká Třebová má 141 let tradice a v současné době přes čtyřicet členů. To je velký závazek pro někoho, kdo se má stát režisérem, a tím vůdčí osobností souboru. Je jím právě host Josefa Jana Kopeckého, Adam Pávek.

„Taková tradice mě fascinuje,“ říká Adam Pávek, a pokračuje v úvaze o citlivém životě souboru: „V současné situaci vidím, jak je velmi snadné, aby se spolek rozpadl. To se stává běžně. Ale přijde mi úžasné, že Hýbl stále funguje. Za dobu jeho existence proběhlo střídání režisérů, generací, žánrů. Dnes hlavně chci, aby ten soubor dál pokračoval.“

Adam Pávek soubor velice dobře zná. Má za sebou několik rolí – například v inscenaci Balada z hadrů, která měla premiéru v roce 2016, nebo v inscenaci Na správné adrese. „Byla to jedna z nejodvážnějších her, kterou jsem kdy hrál. Byli jsme více odhaleni, než jsme zvyklí. Ale v sále bylo slyšet, že diváky to bavilo,“ říká o zatím poslední premiéře Adam Pávek. Soubor Hýbl diváci znají jako soubor hrající komediální či hudební žánry. Adam Pávek chce tuto tradici zachovat, protože jí vnímá jako hlavní poselství souboru. Mají se bavit herci i diváci.

Díky přehlídkám se můžeme posunout dál

Během rozhovoru se Josef Jan Kopecký dotkl se svým hostem i systému divadelních přehlídek, ve kterých se DS Hýbl několikrát objevil. Adam Pávek se v pozici režiséra na přehlídky rozhodně chystá, protože jsou pro něj úžasné, jak říká: „Každý člověk, který se podílí na inscenaci, může získat zpětnou vazbu. Ochotník se může posunout dál. Získá inspiraci a zkušenost.“ Adam Pávek zdůrazňuje hlavně inspiraci, kterou můžou získat soubory od sebe navzájem. Je cenné, když se můžeme pobavit se svými kolegy o tom, jak pracují, jak by i poradili s kusem, který jsme zinscenovali. Zkrátka to živé setkání je k nezaplacení.

Režisér sní o práci, která bude radostí

Jako budoucí režisér zatím nechce Adam Pávek prozradit konkrétní titul, který by chtěl se souborem zkoušet. „V tuto chvíli jsme uprostřed pandemie, tak já jsem v situaci, kdy nevím, v jakém počtu budeme pracovat,“ říká Adam Pávek. V souboru nejsou všichni členi aktivní, takže Adama čeká zjišťování a plánování, s čím bude soubor pracovat příští rok. „Chtěl bych uspokojit co nejvíc herců, aby si zahráli, a aby je to bavilo. Chci, abychom se domluvili, co bude za titul. Bylo tomu tak vždycky. Mám samozřejmě pár tipů a myšlenek. Doufám, že bude chuť k práci,“ dodává Adam Pávek, který se na práci režiséra pilně připravuje a těší.

„Jsem strašně rád za kolektiv, který dnes máme. Jsem rád, že mě tak hezky přijal výbor, který si přeje především pokračování souboru. Chtěl bych víc jezdit mimo Českou Třebovou. Věřím tomu, že budeme rádi, když bude možnost zahrát si kdekoliv jinde. I když českotřebovský divák bude vždy to hlavní,“ říká závěrem Adam Pávek, který bude v České Třebové pokračovat především v činoherní komedii, ale nebrání se ani myšlenkám na jiné divadelní formy.

Poslechněte si záznam celého Antré:

záznam streamu: ZDE

Děkujeme za podporu Galerii Václava Havla a Centru podpory uměleckých aktivit - Impulsu, Hradec Králové.

Záštitu nad streamem Antré mají: hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

foto: Tomáš Zeman

autor: Lucie Kotěrová