Michal Drtina: loutkářství diváky stále táhne i v této divné době

Šéfredaktor Amatérské scény, dramaturg a ředitel přehlídky Loutkářská Chrudim a jak jinak, milovník divadla. Těsně po skončení 70. ročníku festivalu loutkového divadla přivítal Josef Jan Kopecký Michala Drtinu.

záznam streamu: ZDE

Na pohled krásně unavený a prosáknutý silnými divadelními zážitky a rušným festivalovým životem. Povídá o právě uplynulém jubilejním ročníku, na kterém se odehrálo kolem sto padesáti událostí. A na úvod Michal Drtina vzkazuje: „Především velký dík technikům, protože to všechno zvládli. Máme osm hracích scén, a to není jednoduché.“

Loutkářskou Chrudim známe, a možná většinou vnímáme jako postupovou přehlídku. Ředitel festivalu o tom ale hovoří takto: „Už to není soutěžní. Je to výběr nejlepších inscenací, které jsou dál oceněné. V umění se nesoutěží, ale je skvělé a přínosné porovnávat a mluvit o tom. Hledat divadelní zákonitosti. Baví mě nad tím přemýšlet.“

Letošní ročník Loutkářské Chrudimi se naštěstí nijak nevyjímal, to bylo cílem

Navzdory stále trvajícím opatřením a omezené kapacitě pro diváky se organizační tým snažil, aby diváci nic nepoznali. Michal Drtina říká, že lidé se bavili a bylo to vidět. V hlavním programu bylo devět inscenací a podle Michala Drtiny byly skvělé. Říká ale, že oříškem byla právě omezená divácká kapacita: „Měli jsme omezenou kapacitu, což je vzhledem k velkému počtu seminaristů velký oříšek. Letos jsme měli asi dvě stě seminaristů. Hlavní program se hrál asi čtyřikrát, aby se podíval každý, kdo chtěl.“ Michal Drtina ale říká, že letošní ročník byl přece jen specifický, a to tím, že převládaly hodně komorní inscenace. Zcela logický důsledek nechtěných divadelních prázdnin.

Díky pandemii neproběhla všechna krajská kola postupových přehlídek. Proto výběr na letošní Chrudim probíhal pomocí videozáznamů. „Bývá dvanáct krajských přehlídek, a letos proběhly čtyři. Dívat se na divadlo na obrazovce je samo osobě nesmysl. Ale vybrali jsme představení dle nejlepšího svědomí, a myslím, že dobře,“ říká Michal Drtina.

Loutkářská Chrudim je o vzdělávání

Jak vysvětluje Michal Drtina tradici loutkového festivalu v Chrudimi, hlavní program je stavěn jako program vzdělávací. Seminářů bylo letos šestnáct. Dopoledne se seminaristi učí, odpoledne mají představení, a večer se diskutuje nad viděným. A to celé je velice intenzivním vzdělávacím týdnem. Mimo hlavní program se tvoří tak zvaný inspirativní program, který je dodatkem pro seminaristy. Doplňkový program je pak spíš pro místní obyvatele, aby si loutkové divadlo užil opravdu každý. „Rádi bychom místním divákům předkládali to, co má cenu vidět i pro dospělého diváka. Chceme dostat do povědomí lidí fakt, že loutkové divadlo není jen pro děti. Pomalu si diváky vychováváme,“ říká Michal Drtina.

Na festival se už pravidelně vracejí rodiny s dětmi. Festival myslí i na to, a připravuje program pro celé rodiny, na který je vždy rychle vyprodáno, jak říká Michal Drtina: „Letos třeba Loutky bez hranic připravily divadelní bojovku Chrudimí.“ V programu pro rodiny a jejich děti jsou zařazeny také dílny. V nabídce byla tentokrát třeba výtvarná, jednodenní dílna Vyrábíme loutky, Dřevěná dílna pod vedením Báry Hubené a Papírové kukátkové divadlo pod vedením DidaDiv. Michal Drtina popisuje tvorbu vlastního papírového loutkového divadla jako velmi inspirativní pro každého: „Dřív bylo loutkové divadlo v každé rodině. Dnes už to zvykem není, a když někdo má loutkové divadlo, tak to nebývá …hm…tak hezké. Ale papírové divadlo je skvělá alternativa.“

Michal Drtina nadšený, i když ostatní hoří, nebo stojí v dešti

Michal Drtina ve svém vyprávění zmínil okamžiky z festivalu, které na něj silně zapůsobily: „V jednom výstupu ze semináře byla upálena redakce zpravodaje, což bylo úžasný. Krásné divadelní vyjádření toho, co si autoři mysleli.“ Dalším okamžikem, který se zprvu nemusel zdát veselý, bylo zahájení festivalu a průvod městem. „Před průvodem jsme viděli obrovský mrak. Pak začalo hrozně pršet, ale diváci šli s námi průvodem v dešti,“ líčí Michal Drtina. Tento zážitek potvrzuje i fakt, že Chrudim festivalem každý rok žije. Loutkářství diváky stále táhne, a ani není znát, že se ocitáme v „divné“ době, jak dodává Michal Drtina.

Jako ohromné zážitky z letošního ročníku vnímá Michal Drtina inscenace, které vyšli z Katedry autorského a loutkového divadla na DAMU. „Rodí se zase dobrá generace loutkářů a to je skvělé,“ vyzdvihuje Michal Drtina. Nadšený byl host Josefa Jana Kopeckého také z výstavy věnované divadlu Buchty a loutky, které oslavuje své 30. výročí.

Loutka je pro mě vše, co v rukou loutkáře ožije

Na Michala Drtinu přišla otázka z chatu, jaká je jeho oblíbená loutka? S hlubokým nádechem Michal Drtina odpovídá diváckými zážitky, které ho nadchly: „Vybavím si Jakuba Vašíčka, který hrál s dlažební kostkou. A velmi silným zážitkem pro mě byla loutka, která neexistovala, a byl jím zvuk. Představení jsem viděl v Polsku. Zvuk ožil, animoval se a fungoval. Loutka je vše, co v rukou loutkáře ožije.“ Michal Drtina uvádí velmi aktuální příklad tohoto ožívání, a sice inscenaci Hany Voříškové Rýžování (přejmenováno na Přesýpání). Její práce s pytlíkem pšenice naprosto představuje loutkářův um, rozžít a komunikovat skrze to, co má v rukou.

Loutkáři.cz

Michal Drtina s sebou přivezl jako ukázku novou knihu Loutkáři.cz, která vyšla během pandemie, a je vytvořená díky Ministerstvu kultury. K dostání je také v online verzi. Obsahuje seznam osobností a jejich medailonky. Důležité je, že seznam je neuzavřený. Michal Drtina vyzývá ke spolupráci: „Když se najdou autoři, kteří nám pomůžou, budeme dál doplňovat.“

Rozhovor se uzavírá další otázkou, zda má město Chrudim o festival stále zájem? Odpověď Michala Drtiny je opět optimistická: „Chrudim má o festival zájem! Město je mu nakloněno. Doufám, že to vydrží v jakékoliv politické garnituře. Je obrovskou tradicí.“ Michal Drtina by dál rád podporoval účast zahraničních loutkářů, kteří vždy přiváží novou inspiraci a zároveň jsou festivalem a Chrudimí okouzleni.

„Nejlepší ocenění je to, když se lidé vrací. Když tam jezdí jako děti, a pak tam sami hrají, nebo se vrací s vlastními dětmi,“ říká Michal Drtina, host Antré.

Poslechněte si záznam celého Antré:

záznam streamu: ZDE

Děkujeme za podporu Galerii Václava Havla a Centru podpory uměleckých aktivit - Impulsu, Hradec Králové.

Záštitu nad streamem Antré mají: hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

foto: Lukáš Bezvoda

autor: Lucie Kotěrová