Michal Kudrnáč: jak tvoří D.R.E.D.? Tak jak tvoří Pumr

Michal Kudrnáč je už vizuálně dost nepřehlédnutelná figura. Dle jeho dobrého přítele: „Náchoďan s hrdostí, knihprodejce, zastupitel, aktivní občan. Všechno, co dělá, dělá z oné občanskosti. Z potřeby komentovat, vyjadřovat se, poznávat, porozumět. I to divadlo jako kdyby dělal občansky.“ Divadlo s Pumrem je vlastně samo o sobě postojem divadelnickým ale i občanským.

záznam streamu: ZDE

Ani herec, ani performer, ale spíš vystupující člen či loutka souboru D.R.E.D.

„Kde vzniklo puzení dělat divadlo? Netuším. Jsem introvertní, ale zároveň občansky aktivní. Možná toto spojení mě přivedlo k tomu dělat divadlo. Mám rád literaturu, ale divadlo pro mě byla od textu zcela oddělená část. Když mě Ondřej oslovil, jestli si nechci zahrát, tak jsem měl šanci vystoupit ze své komfortní zóny,“ vzpomíná na své začátky Michal Kudrnáč.

Soubor vznikl v roce 2000, a za dobu své existence se vryl do paměti nespočtu diváků. Toto uskupení jistě má své diváky, ale pro svou velice specifickou poetiku vzbuzuje emoce a diskuse. A právě diskuse jsou jedním z více důvodů, proč divadlo zajímá i hosta Michala Kudrnáče. „Diskuse, převážně na přehlídkách, vyvolávají potřebu srovnání a konfrontaci, a to mi přijde zajímavý. Debaty/diskuse jsou pokračování produkce. Povídání si o tom, co jsem viděl na jevišti, je možná hodnotnější, než když pouze pasivně koukám na představení. Divadlo je událost, kterou musím nějak zpracovat. A při diskusích tuto událost zpracovávám ve společenství lidí, kteří to viděli taky.“

Soubor D.R.E.D. tvoří, a řekněme žije, vlastním stylem, a přesto se pravidelně účastní postupových přehlídek, které se mohou zdát v kontextu hraničních divadelních forem až konzervativní. Nepochybně jde ale právě o možnost komunikace s dalšími soubory a s odborným lektorským sborem. „Podstatnou část našich představení odehrajeme na přehlídkách, což já úplně nechápu. Divadlo o přehlídkách přece asi není. Svět amatérského divadla je hodně soutěživý až sportovní. Ale ty přehlídky dávají prostor právě pro ty debaty. Baví nás, když naše představení vzbuzují emoce a provokují.“ D.R.E.D. provokuje svými tématy ale i prostředky, kterými s diváky komunikuje. Diváci jsou často přímo atakováni vystupujícími členy souboru, jsou vtahování do děje, jsou součástí výpovědi.

V souvislosti se souborem D.R.E.D. se nedá hovořit o činohře. Můžeme ale mluvit o experimentálním divadle, pozorujeme prvky rituálu, divadla události, ale jak odhaluje Michal Kudrnáč, jde také o divadlo loutkové. „My jsme vlastně i loutkové divadlo – my jsme loutky, a Ondřej je vodič. On je jednoznačně tvůrce. O všem se bavíme, spolupracujeme s ním. Ale celý tvar je jeho práce. Témata, která hrajeme, nás zajímají, a on má schopnost to z nás nějak vycucat. Ale je to vždy jeho výsostná věc.“

Jak tvoří D.R.E.D.? Tak jak tvoří Pumr

Sám Josef Jan Kopecký vzpomíná, že divácké zážitky s D.R.E.D.em pro něj byly velmi intenzivní a nezapomenutelné. Tvorba Ondřeje Pumra, zakladatele a vůdčí osobnosti souboru, přímo naráží na citlivá témata, a navíc volí takové prostředky, které z citlivých témat mohou pro mnohé diváky vytvářet témata palčivá. „Atakujeme diváky a snažíme se vtáhnout je do dění. Dostat diváka do nekomfortního postavení,“ popisuje tvorbu DREDu Michal Kudrnáč. Vystoupení aktérů z jeviště a jejich obnažování v těsné blízkosti diváků už věrné diváky Náchoďáků nepřekvapí. Nutno ale říci, že veškeré prostředky nejsou prvoplánovými a lacinými pokusy, jak diváky pouze šokovat. Inscenace/performance/události jsou pečlivě připravenými tvary, které mají většinou bohatý textový základ. „Ondra je encyklopedie slov, literatury a divadla. Je to eklektik.“

Zkratka D.R.E.D. skrývá několik významů stále se měnících

Michal Kudrnáč přiznává, že nemůže vyložit přesný výklad názvu souboru. Za dobu své existence se název souboru vyvíjel a měnil tak, tak se vyvíjí a mění sám soubor. V současné době se Martin Kudrnáč k žádnému výkladu zkratky nepřiklání.

Nejednoznačné je také složení souboru, které ve svém názvu nese Náchodsko/Kladsko/Pražsko. Michal Kudrnáč o této geografické rozmanitosti: „Je to takový živý organismus. Žijeme na hranicích a to nás zajímalo. Polsko je divadelní velmoc – Grotowski, Kantor – velká inspirace. Proto došlo k přesahu z Kladska. Máme tam kamarády. Je nám to blízké, táhne nás to. A název pražský máme proto, že ‚Pražáci‘ se přidali k nám. Ne protože se tam ‚Náchoďáci‘ odstěhovali. Přitáhli jsme pražské divadelníky.“

Hodně vody, oheň, kila a kila mouky, skákací hrad. Obrazy, které diváci D.R.E.Du nezapomenou. Jaká sdělení stojí za nimi?

Zatím poslední účast na Jiráskově Hronovu byla pro soubor D.R.E.D. s Figura cum figuris. Vše začalo v předsálí, kde to také skončilo. První polovina na jevišti a druhá půlka mezi publikem. Na úvod a na závěr byla motlitba a vybíralo se na smrt. Publikum bylo v nepohodě. Nazí aktéři se procházeli mezi diváky. Obnaženi se s nimi modlili na kolenou. Jaký byl zážitek z Jiráskova Hronova pro Michala Kudrnáče? „Událo se to a bylo to dobrý. Divadlo je křehké v čase. Stalo se to, a je to. Každé představení je vlastně malá smrt. V naší kultuře se smrt stále přehlíží.“

Témata souboru se často pojí s otázkami chápání našeho světa a se základy naší kultury. Michal Kudrnáč naráží na křesťanské kořeny naší evropské kultury. „Jsou to živá témata, ke kterým se stále vracíme, ale vlastně je vůbec nežijeme. Pracujeme možná podle nějakých šablon, ale náboženství, víra není součástí našeho života.“ A znovu se můžeme vrátit ke zcela pochopitelným diskusím a emocím diváků, kteří se přijdou podívat na soubor D.R.E.D. V případě křesťanské tématiky je rozhodně rozdílný zážitek pro věřící a nevěřící diváky.

Pragmatismus zakročil tak, abychom byli schopni zvládnout přípravy

Josef Jan Kopecký vzpomíná na inscenaci, ve které byl jedním a jediným scénickým prvkem/objektem skákací hrad. Velice výrazné, a přitom jednoduché řešení. Oproti vodě či ohni na jevišti velká změna. „Nastal zlom v představeních,“ vysvětluje Michal Kudrnáč. „Ten, kdo to všechno tvoří, je Pumr. Měli jsme jeden čas velice náročný inscenace a on všechno dělal sám. Pak už ho to trochu unavilo a nakonec objevil, že může používat i jednodušší výrazové prostředky. Pragmatismus zakročil, ale také pro dobro inscenací.“

Jak tedy shrnout tvorbu souboru D.R.E.D.? Jsou to natolik autorsky zpracovaná východiska, že je to zkrátka D.R.E.D. Ondřej Pumr a jeho živé loutky, které s ním tvoří – divadlo!

Podívejte se na záznam celého Antré:

záznam streamu: ZDE

Děkujeme za podporu Galerii Václava Havla a Centru podpory uměleckých aktivit - Impulsu, Hradec Králové.

Záštitu nad streamem Antré mají: hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

foto: Aleš Řehořek

autor: Lucie Kotěrová