dětská část DIV SE 2023

Jaroslav Dejl: dětská část DIV SE

Ve dnech 15.-16. dubna 2023 se konalo Divadelní setkání v divadle Jesličky Josefa Tejkla ZUŠ Na Střezině. Dokonalý servis Jesliček, příjemná tvůrčí atmosféra, bezchybná organizace Kateřiny Fikejzové Prouzové. V části přehlídky, ve které soubory směřovaly na národní přehlídku Dětská scéna 2023, bylo pět souborů. V části loutkářské s výběrem na Loutkářskou Chrudim bylo také pět souborů.

Studio Šrámkova domu, Sobotka - Jan Werich: Proč je moře slané? - režie, dramatizace, scénografie a kostýmy: Lada Blažejová

Dobře vybraný a upravený kvalitní text. Diskuse se rozvinula nad použitím úvodního „dvorečku“. Představení se bez něj obejde. Začíná příběh dvou bratrů, vtipně exponovaných. Je štědrý večer, chudý bratr Kouba nemá jídlo pro děti. Jde pracovat k bohatému a chamtivému bratrovi Markovi. Zde je zajímavě využita basa jako zvukový a akční symbol řezání dříví. Basa zajišťuje hudební doprovod v celém představení. Jediným scénickým prvkem je velká bedna, která slouží jako stůl, zásobárna rekvizit, vstup do pekla, loď, aj. Kouba získá od čerta kouzelný mlýnek. Zde se vedla debata, že by bylo dobře nějak výrazněji ozvláštnit kouzlení mlýnku (např. při přičarování buchet atd.) Marek mlýnek ukradne a konec asi znáte…Děti různého věku mají stylizovaný jednoduchý kostým, jsou na jevišti přirozené. Na inscenaci bude soubor ještě pracovat, ale už teď lze říci, že se jedná o poučenou a poctivou divadelní práci. Soubor navržen do širšího výběru na národní přehlídku Dětská scéna 2023.

.

Klokan, ZUŠ Střezina, Hradec Králové - soubor: www.trapeni.cz - režie: Jiřina Krtičková, scénografie a kostýmy: soubor

Soubor starších žáků už druhý rok pracuje na tématech, která jsou pro ně důležitá a trápí je. Představení má pět obrazů: Češtinářka, Deváťáci, Chvalitebný, Fatty Patty, Volná oprátka. Příběh jedné třídy, problémy šikany ze strany učitelů, spolužáků, problémy neúplné rodiny, anorexie. Hraje se pouze s židlemi, které jsou jednou třídou, jindy postelí, sedačkou, pojízdným vozíkem. Drobný problém vzniká s jejich manipulací při přestavbách, které se díky tomu protahují a zpomalují temporytmus. Scénografii doplňuje zadní projekce jejich chatů. V prvním obraze třídní učitelka zavede webové stránky pro svou třídu, aby si žáci mohli pomáhat, radit, povzbuzovat. Tento nápad není nadšeně nepřijímán. V posledním obraze, kdy učitelka stránky ruší, dojdou žáci k poznání, že to nebyl tak špatný nápad a že si založí vlastní stránky. Nejzdařilejší jsou poslední dva obrazy, které jsou divadelně nejzdařilejší. Závěrečný příběh, kdy po zhlédnutí hororu má dívka noční můry, budí se ze spaní, dojde nakonec k jejímu sblížení se spolužákem a se sestrou. Obraz končí jejím romantickým video snem. Inscenace je kolektivním dílem, interpreti vzali téma za svoje, přemýšlejí o něm. Možná by bylo pro diváka lepší, kdyby pro své postavy zvolili česká jména. Do budoucna chtějí hrát představení pro vrstevníky a besedovat o nastolených problémech. Soubor získal individuální ocenění za citlivé autorské zpracování současné generační problematiky.

.

Dramatický kroužek ZŠ Železnická, Jičín - Jan Werich: Rozum a štěstí - režie a dramatizace: Richard Koníř, Pavel Horák

Soubor kluků a děvčat vedený dvěma zkušenými pedagogy Základní školy Železnická z Jičíně. To je energie a radost valící se z jeviště. Práce obou vedoucích je známa z minulých let, kdy několikrát se svým souborem vystupovali na národním kole Dětské scény. Výběr předlohy výborný. Děti jsou na jevišti svobodné, temporytmus funguje, humor je všude přítomný. Děti mají dobrou jevištní mluvu, slušně i zpívají. Hrají v jednoduchých stylizovaných kostýmech, náznakovou funkční scénu tvoří lepenkové krabice. Prostě radost! Soubor byl nominován na národní přehlídku Dětská scéna 2023 a vedoucí obdrželi individuální cenu za dlouholeté a systematické pedagogické vedení školního divadelního souboru

Autor: Jaroslav Dejl, člen lektorského sboru

Kontakt: Kateřina Fikejzová Prouzová, info@vsvd.cz, tel. 605 251 596