Vyhlášení přehlídky 2024

Dospělí (pro radost) dětem 2022

  • 10. dubna – 12. května 2024

KD Ostrov

Datum uzávěrky přihlášek: 15. března 2024

Ukončení výběru: 20. března 2024

Pořádá ADIVADLO Havlíčkův Brod za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, Kulturního domu Ostrov Havlíčkův Brod a Volného sdružení východočeských divadelníků.

.

Přihlášky (formulář NIPOS-ARTAMA: Centrální přihláška_Evidenční list inscenace) zasílejte prosím na adresu: Adivadlo z.s., Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod

nebo na e-mail: Adivadlo.H.Brod@seznam.cz

.

31. ročník regionální postupové přehlídky činoherních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež DOSPĚLÍ (pro radost) DĚTEM. Jde o přehlídku s možností postupu na celostátní přehlídku Popelka Rakovník. Uskuteční se v termínu 10. až 12. května 2024 v Havlíčkově Brodě v KD Ostrov. Rádi u nás Váš soubor opět (nebo i poprvé) přivítáme na tomto našem tradičním divadelním setkání. Pořadatel zajišťuje rozborové semináře jednotlivých představení za účasti lektorů splňujících podmínky pro postup na celostátní přehlídku.

.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky, která umožní realizaci výběru inscenací pro celostátní přehlídku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací

v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady celostátní přehlídky.

Soutěžní inscenace budou hodnoceny nejméně tříčlenným lektorským sborem. Ten, na základě svého rozhodnutí, může doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu

celostátní přehlídky. Lektorský sbor navrhuje pořadatelům též individuální ocenění účinkujících. Ředitelé krajských přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Pokud není kapacita regionální přehlídky naplněna soutěžními představeními, pořadatel program doplní představeními nesoutěžními, případně inspirativními.

kontakty: telefon: +420 732 773 422, e-mail: adivadlo.h.brod@seznam.cz,
web: www.adivadlo.cz