Vyhlášení přehlídky 2020

Dospělí (pro radost) dětem 2020

1. – 3. května 2020

KD Ostrov

Datum uzávěrky přihlášek: 28. února 2020

Ukončení výběru: 13. března 2020

Pořádá ADIVADLO Havlíčkův Brod

za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, Kulturního domu Ostrov Havlíčkův Brod a Volného sdružení východočeských divadelníků.

Vzhledem k tomu, že amatérské činoherní divadlo hrané pro děti a mládež je skutečně „popelkou“ mezi všemi aktivitami zabývajícími se amatérským divadlem, je havlíčkobrodská přehlídka akcí, jejíž konání organizátoři považují za velmi opodstatněné. Nejen, že má dlouhou tradici a stabilní zázemí, ale dokáže v rámci doprovodných akcí zabezpečit dostatečný počet dětských diváků všem účinkujícím souborům. Ačkoliv je primárně určena pro účast souborů z Kraje Vysočina a bývalého východočeského regionu, je otevřena pro všechny amatérské divadelní soubory z celé České republiky. Pro soubory, které mají zájem vystavit svoji tvorbu kritice, zkvalitňovat a soustavně zvyšovat úroveň své práce i ambici uspět na celostátních divadelních přehlídkách. Pro soubory, které se snaží přinášet svou dobrovolnou kreativitou radost a poučení dětem a mladým lidem.

Zásady pro přihlášení k účasti na regionální přehlídce Dospělí (pro radost) dětem 2020

I. Regionální postupová přehlídka Dospělí (pro radost) dětem 2020 je přehlídkou amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež s možností postupu inscenace na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník. Účast na regionální přehlídce má charakter nejen soutěžní, ale i povahu konzultační a metodickou.

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností, odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti. V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře a diskuze k soutěžním inscenacím. Všechny soutěžní inscenace budou hodnoceny stejným nejméně tříčlenným lektorským sborem.

II. Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi zaměřenými na děti a mládež.

III. Program soutěžní části přehlídky se uskuteční od pátku 1. května do neděle 3. května 2020 a je limitován časově zvládnutelným počtem představení, přičemž pořadatel garantuje každému zúčastněnému souboru dostatečný počet především dětských diváků.

IV. Uzávěrka přihlášek inscenací je 28. února 2020. Definitivní ukončení výběru je ke 13. březnu 2020, přesný program přehlídky bude zveřejněn po dohodě s přihlášenými soubory k 31. 3. 2020.

V. Výběr na regionální přehlídku provádí výběrová komise jmenovaná spolkem ADIVADLO z.s.

VI. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit přihlášenou inscenaci do programu akce v termínu a čase, které vyhovují dramaturgickým a marketingovým záměrům organizátorů. Vystupujícím souborům budou k dispozici divadelní kinosál KD Ostrov a velký sál KD Ostrov s možností vytvoření dalších alternativních hracích prostorů. Oba sály jsou vybaveny standardní světelnou a zvukovou aparaturou.

Zařazení inscenace do programu přehlídky bude vždy s přihlášeným souborem v dostatečném předstihu konzultováno. Uzávěrka časového harmonogramu programu přehlídky je 31. března 2020.

VII. Pokud není kapacita regionální přehlídky naplněna soutěžními představeními, pořadatel program doplní představeními nesoutěžními, případně inspirativními.

VIII. Soutěžní inscenace budou hodnoceny tříčlenným lektorským sborem. Ten, na základě svého rozhodnutí, může doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník. Lektorský sbor také navrhuje pořadatelům individuální ocenění účinkujících.

Přihlášky (formulář NIPOS-ARTAMA: Centrální přihláška_Evidenční list inscenace) zasílejte prosím na adresu:

Adivadlo z.s., Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod nebo na e-mail: Adivadlo.H.Brod@seznam.cz

S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

  • textovou předlohu inscenace;
  • osoby a obsazení
  • slovo o souboru
  • slovo o autorovi (autorech)
  • slovo o inscenaci
  • fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci;
  • dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny autorskoprávní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla apod.).

kontakty: telefon: +420 739 039 522, e-mail: adivadlo.h.brod@seznam.cz,
web: www.adivadlo.cz