Výsledky 2019

Malá scéna Ústí nad Orlicí, spolek ve spolupráci s DS Vicena Ústí nad Orlicí za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, Města Ústí nad Orlicí

  1. až 10. března

Krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

Počet představení: 11, počet členů hrajících souborů: 143

Lektorský sbor: Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D., MgA. Vladimír Fekar, MgA. Ivana Krmíčková

Výsledky:

Lektorský sbor nominoval na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně:
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí

Inscenace: Jednou hole, jednou na nože

Režie: Iva Šimková


Lektorský sbor doporučil na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně:

Škeble, DS Gymnázia Lanškroun

Inscenace: Baba

Režie: Jan Střecha


Divadlo Exil, Pardubice

Inscenace: Kauza Médeia

Režie: Jana Tichá


Lektorský sbor doporučil na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník 2019

Škeble, DS Gymnázia Lanškroun

Inscenace: Baba

Režie: Jan Střecha

Lektorský sbor udělil čestná uznání:

DS „Hýbl“ při KC Česká Třebová za jednotu hereckých stylizací v inscenaci Dohrobky tanečním krokem

Petře Severínové zadramatizaci a režii v inscenaci Duch do domuDS ČERVIVEN, Krnov

DS ČERVIVEN, Krnov zakolektivní přístup k inscenaci Duch do domu

Pavle Klimešové za kostýmy k inscenaciDeskový statek DS Vicena, Ústí nad Orlicí

Bedřichu Ducháčkovi za herecký výkon v roli Fistra v inscenaciDeskový statek DS Vicena, Ústí nad Orlicí

Divadlu Exil,Pardubiceza inscenaci Kauza Médeia

Janě Tiché za herecký výkon v roli Médei v inscenaciKauza Médeia Divadla Exil, Pardubice

DS Rájec-Jestřebíza ansámblovou souhru v inscenaci Jednou hole, jednou na nože

Škebli, DS Gymnázia Lanškrounza inscenaci Baba

Lektorský sbor udělil Ceny:

Daniele Mészárosové za herecký výkon v roli Glauky v inscenaci KauzaMédeia Divadla Exil, Pardubice

Ivě Šimkovéza režii inscenaceJednou hole, jednou na nožeDS Rájec-Jestřebí

Haně Kuběnovéza herecký výkon v roli Almut v inscenaci Jednou hole, jednou na nožeDS Rájec-Jestřebí

Janu Střechoviza finální dramatizaci a režii inscenace BabaDS Gymnázia Škeble, Lanškroun

Martinu Burešovi za herecký výkon v rolích Baby a Plukovníka v inscenaci BabaDS Gymnázia Škeble, Lanškroun

Lektorský sbor udělil Cenu za inscenaci:

Divadelnímu spolku Rájec-Jestřebí zainscenaci Jednou hole, jednou na nože