Vyhlášení MDJ 2019

Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na Krakonošův divadelní podzim

Termín konání: 5. - 7. dubna 2019

Místo konání: Sousedský dům Miletín

Datum uzávěrky přihlášek: 31. ledna 2019

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Národní přehlídky venkovských divadelních souborů, postupových regionálních přehlídek nebo postupových regionálních výběrů se mohou zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v obci, která nemá více než 5 000 obyvatel a není součástí vyššího samosprávního celku.

Odborná porota má právo:

- nominovat jednu inscenacido programu národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim (dále jen KDP), - doporučit maximálně dvě inscenacedo programu národní přehlídky KDP.

Odborná porota krajské soutěže má rovněž právo doporučení inscenací s uvedením pořadí pro program celostátní přehlídky inscenací her pro děti a mládež Popelka Rakovník. Odborná porota má možnost udělit další kolektivní i individuální ocenění.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenacípouze jedné postupové regionální přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku venkovských divadelních souborů KDPve Vysokém nad Jizerou. Pokud bude soubor nominován nebo doporučen z více než jedné postupové regionální přehlídky, budou takové nominace nebo doporučení neplatná.