vyhlášení MDJ 2021

Miletínské divadelní jaro 2021

  • krajská postupová přehlídka venkovských divadelních souborů

termín přehlídky: 11. - 13. června 2021

závazné podání přihlášek: 15. 5. 2021

MDJ 2021 - přihláška

Přehlídka se bude konat tradičně v Sousedském domě v Miletíně.

Sledujete aktuální informace na našem Facebooku a webu nic vám neunikne.

PROPOZICE

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Mohou se jí zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v obci, která nemá více než 5 000 obyvatel a není součástí vyššího samosprávního celku. Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové regionální přehlídky, která je programově postupovou pro národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Pokud bude soubor nominován nebo doporučen z více než jedné postupové regionální přehlídky, budou takové nominace nebo doporučení neplatná. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací i v jiném roce je považována za účast na druhé regionální přehlídce. Účast se stejnou inscenací na jiné oborové přehlídce není soutěži venkovských divadelních souborů na překážku. Odborná porota krajské přehlídky má právo nominace jedné inscenace. Dále má právo doporučit maximálně dvě inscenace s uvedením pořadí k výběru do programu Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim. Odborná porota má možnost udělit další kolektivní i individuální ocenění.

Kvůli epidemiologické situaci není nic jisté – případné změny propozic, termínů apod. najdete na internetových stránkách: www.impulshk.cz a www.vsvd.cz.

Miletínské divadelní jaro

Kontakt: Centrum uměleckých aktivit Impuls, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové, www.impulshk.cz; Kateřina Fikejzová Prouzová, tel. +420 605 251 596, e-mail: divadlo@impulshk.cz, info@vsvd.cz