Vyhlášení přehlídky 2019

Krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

Termín konání: 21. – 24. února 2019

Místo konání: Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Datum uzávěrky: 30. října 2018

Ukončení výběru inscenací: 31. ledna 2019

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Přehlídka zahrnuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

  1. soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, a soubory, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;
  2. soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;
  3. soubory hudebního divadla.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je programově postupovou pro Divadelní Piknik Volyně. POZOR!!! Z jednání programové rady bude vyloučena inscenace, která se v roce 2019 zúčastní dvou a více krajských přehlídek s postupem na jakoukoli celostátní přehlídku. Pokud se soubor v předchozím roce účastnil např. krajské postupové přehlídky na Šrámkův Písek, může se účastnit jedné krajské přehlídky s postupem na DPV. Odborná porota krajské soutěže má právo nominace a doporučení neomezeného počtu inscenací s uvedením pořadí pro program celostátní přehlídky. Postupové krajské přehlídky činoherního a hudebního divadla vrcholí celostátní přehlídkou amatérského činoherního a hudebního divadla, která je koncipována jako soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum. Odborná porota krajské soutěže má rovněž právo doporučení inscenací s uvedením pořadí pro program celostátní přehlídky inscenací her pro děti a mládež Popelka Rakovník. Odborná porota má možnost udělit další kolektivní i individuální ocenění.