Výsledky 2019

Regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj.

Pořadateli jsou Loutkářský soubor Na Židli Turnov za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a Města Turnov.

Městské divadlo Turnov 15. – 17.března 2019.

Na přehlídce vystoupilo 13 souborů z Prahy, Libereckého a Královéhradeckého kraje s 13 inscenacemi. Představení byla hrána různými typy loutek.

Na prknech turnovského divadla se vystřídalo na 110 účinkujících a v sále zasedlo rekordních 1650 diváků a hostů.

Lektorský sbor:

  • Alena Exnarová, bývalá ředitelka muzea loutkářských kultur Chrudim z Hradce Králové
  • Mirka Vydrová, loutkoherečka souboru Bořivoj Praha
  • Michal Drtina, pracovník Nipos – Artama Praha

Odborná porota doporučila programové radě do užšího výběruna národní přehlídku Loutkářská Chrudim tyto inscenace:

JAK PŘIŠLO JARO divadla Na kliku Liberec

ZASE-ZASE-ZASE ZIP dveřmi ZUŠ Chlumec n.C.

BABIČKY A BRÁŠKA KRÁLÍK souboru U kafíčka Akademie třetího věku ZUŠ Turnov

MALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ Rudy Hancvencla ze souboru Vozichet Jablonec nad Nisou

ČERT TO VZAL souboruČmukaři Turnov

Dále odborná porota udělila sedm ocenění souborům a jednotlivcům:

souboru TDS A.Marka, Turnovza práci s atmosférou prostřednictvím hudby a světla

souboru ZIP, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou za spontánní herecký projev

souboru U kafíčka, Akademie třetího věku ZUŠ Turnovza pozitivní přístup k černému humoruDivadlu Na kliku, Liberecza animaci loutek

souboru Za dveřmi, ZUŠ Chlumec nad Cidlinouza potřebu sdělení závažného společenského tématu.

Rudovi Hancvenclovi zesouboru Vozichet, Jablonec nad Nisou,za hereckou stylizaci

Daniele Weissové ČmukařiTurnov za loutkoherecký projev

O držiteli Putovní ceny dětského diváka Turnovský drahokamrozhodla svým hlasováním dětská divácká porota, které se nejvíce líbila inscenace MALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ Rudy Hancvencla, souboru Vozichet, Jablonec nad Nisou.

Hlavní ceny dětské divácké soutěže „O pilného diváka“si z divadla odnesli tito malí diváci:

Marionetu KašpárkaJiřík Francz Jenišovic

Pohádkový dort Maruška Kűfnerová z Jenišovic

Perníkovou chaloupku Eliška Proboštová z Kaškovic

Přehlídka byla kladně hodnocena jak diváky, tak členy odborné poroty, hrajícími i nehrajícími soubory. Místostarostka Petra Houšková i vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Martina Marková vyzvedly její velmi dobrou úroveň, organizaci a propagaci. Závěrem poděkovaly souboru Na Židli za dobře odvedenou práci v oblasti kultury a popřáli hodně elánu k organizaci jubilejního 30. ročníku loutkářské přehlídky Turnovský drahokam.